Üdvözöljük Kedves Látogató! [ Regisztráció | Bejelentkezés

ÁSZF

Általános szerződés feltételek

Mely létrejött, egyfelől Tisza Sunlight Club Konzorcium képviseletében, Komplex System Kft (Elektronikus levelezési címe: komplexsystemkft@gmail.com)

mint a hirdetési helyek üzemeltetője, a továbbiakban: Üzemeltető, a felhasználói hirdetésnek az alábbiak szerint közzétételét a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek szerint vállalja.

I. Általános szabályok:

1. A  Üzemeltető vállalja, hogy a cseremix.hu oldalon hirdetési felületet biztosít a  Hirdető és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Hirdető) részére, termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére.

2. A szerződés jelen ÁFSZ elfogadásával jön létre. Amelyet a regisztrációs menü alatt lévő elfogadom bejelöléssel vagy email-ben történő visszajelzéssel a céges adatok elküldésével fogadja el a Hirdető.

3. Az ÁSZF vonatkozásában, illetve a Felek között létrejövő hirdetési szerződésre a magyar jog, így különösen az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. (reklámtörvény) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (elektronikus kereskedelmi tv.) rendelkezései az irányadóak. A szerződés nyelve a magyar.

II.

Az üzemeltető jogai és kötelezettségei

 1. Az üzemeltető biztosítja, hogy a Hirdető képeket és szöveges tartalmat tölthet fel az oldalra
 2. Üzemeltető az internetes oldalain a Hirdetők által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Hirdetők közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

III.

A hirdető jogai és kötelezettségei

 1. A Hirdetők korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul az Üzemeltető által internetes felületein biztosított hirdetési helyeken
 2.  A Hirdető vállalja, hogy valós adatokat ad meg a szolgáltatásáról
 3. A Hirdető az akciós ajánlatokban pontosan feltünteti az akció árát és annak kezdő dátumát és akció lejáratának dátumát
 4. A Hirdető vállalja, hogy a közízlésnek megfelelő minőségű adatokat tölt fel
 5. Ellenérték megfizetése melletti hirdetés feladására, minden esetben az Üzemeltetővel előzetesen és írásban kötött megállapodásban rögzítettek szerint van lehetőség.

IV.

Egyéb rendelkezések

 1. A felhasználók a Hirdető által feltöltött adatok alapján tájékozódhatnak
 2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Hirdető által feltöltött tartalomért. A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja
 3. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Hirdetők közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Hirdető köteles mentesíteni az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.
 4. Az árak, akciós ajánlatok érvényessége a Hirdető által megadott elérhetőségeken ellenőrizhető az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Hirdető által megjelenített akciók, árak érvényességért, kivéve, ha arról külön szerződés  rendelkezik.

5. A hirdetések törlése előzetes egyeztetés nélkül történhet, ha

a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

c.) szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

d.) erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

e.) gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;

f.) amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;

g.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

h.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

j.) spam hirdetésnek minősül.

6. Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok szerint hatósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

Utoljára frissítve 2013.07.03

Belépés, regisztráció